WORKSHOP


Speed Agility and Quickness Training for Fat Loss

 • สร้างความทนทานกล้ามเนื้อหัวใจ
 • เผาผลาญไขมัน
 • กระชับกล้ามเนื้อ
 • เหมาะสำหรับทุกคนตั้งแต่ผู้ที่เริ่มออกกำลังกายไปจนถึงผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ (Beginner –> Advance)

เนื้อหาของ workshop ประกอบไปด้วย

 • หลักการฝึก cardio ในแบบ interval training
 • รูปแบบฝึกที่มีพื้นที่จำกัด และ พื้นที่กว้าง
 • การฝึกในองค์ประกอบ ต่างๆ ทั้ง speed agility และ quickness
 • การวางโปรแกรมการฝึก

 

Resistance Tube Training Workshop

คุณสมบัติของ Resistance Tube

 • เป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก ใช้พื้นที่น้อย และสามารถใช้งานได้ทุกที่
 • สามารถสร้างความแข็งแรง และฝึกได้ครบทุกส่วนของร่างกาย
 • เหมาะสำหรับทุกคนตั้งแต่ผู้ที่เริ่มออกกำลังกายไปจนถึงผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ (Beginner –> Advance)

เนื้อหาของ workshop ประกอบไปด้วย

 • หลักการฝึกกับ Resistance Band โดยละเอียด
 • การฝึกในรูปแบบ Muscle Base Training
 • การฝึกในรูปแบบ Movement Base Training
 • การวางโปรแกรมการฝึก
 • ท่าฝึกกับ Resistance Tube ที่มากกว่า 80 ท่า