FUZE 360
ชุด FUZE360 จะประกอบไปด้วย 360Belt และ ยางยืดขนาด 4ฟุต แรงต้านขนาดหนัก ซึ่งจุดเด่นของชุด FUZE360 คือการฝึกแรงต้านขณะที่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ ซึ่งเหมาะกับการฝึกในนักกีฬาที่มีการเคลื่อนไหว และผู้ที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายรูปแบบนี้
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า