หน้าหลัก > TRAINING TIPS > รูปแบบการใช้งานและการฝึกกับ FUZE Resistance Tube
รูปแบบการใช้งานและการฝึกกับ FUZE Resistance Tube
เขียนโดย fuzetraining เมื่อ Fri 20 Jan, 2017

รูปแบบการใช้งานของ Fuze Resistance Tube

  1. ฝึกโดยใช้ตัวเองเป็นจุดแขวน
  2. ใช้เสาเป็นจุดแขวน
  3. ใช้ฝึกร่วมกับ Partner


รูปแบบการฝึกกับ Fuze Resistance Tube จะแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ

  1. Bilateral คือการฝึกโดยใช้ทั้ง 2 ข้างพร้อมกันขณะฝึก ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันบ่อยที่สุด
  2. Unilateral คือการฝึกโดยแยกแขนซ้ายและขวา โดยแยกทำทีละข้างขณะฝึก


ประโยชน์ของการฝึกแบบ Unilateral คือ

  • การสร้างสมดุลความแข็งแรงของร่างกายทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ให้มีความแข็งแรงใกล้เคียงกันมากที่สุด ซึ่งการฝึกทีละข้างจะทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนัก(Load)ในการฝึกได้มากขึ้น
  • ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core Muscle) ในขณะฝึก
  • การฝึกในลักษณะนี้จะตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าการฝึกแบบ Bilateral (การฝึกแบบ2มือ)
  • Fuze Resistance Tube จะทำให้คุณฝึกร่างกายได้เต็มความสามารถพร้อมกับช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายด้านร่างกายที่คุณต้องการทุกสิ่งอย่าง

จะรออะไรอีกล่ะครับบ…. 

หมวดหมู่